TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

5 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không cần xin phép

Khi sử dụng đất nhiều trường hợp người dân không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, mà phải xin phép. Tuy nhiên, có những trường hợp người dân có thể chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không cần xin phép.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung cho Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm:

- Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác.

- Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm.

- Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm.

- Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

- Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Tuy nhiên người dân cần lưu ý, dù không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng khi chuyển mục đích sử dụng đất trong những trường hợp trên, người dân phải đăng ký biến động (bắt buộc đăng ký).

 

TÚ QUỲNH
Nguồn: