TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Căn cứ xác định dự toán xây dựng

Cơ quan ông Lê Viết Hoàng (Hà Tĩnh) đang thẩm tra dự toán xây dựng công trình có công tác gia cố hố đào móng bằng cọc cừ Larsen. Vật liệu trong công tác đóng và nhổ cừ được tính như sau: Khối lượng vật liệu hao hụt = 1,17% x lần đóng nhổ + 3,5% x số tháng cọc ở công trình.

Ông Hoàng hỏi, ngoài ra có phải tính thêm chi phí thuê cừ tương ứng với khối lượng hao hụt vật liệu cọc ở công trình như trên không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khối lượng hao phí vật liệu cọc ván thép (cọc Larsen) được quy định tại Chương III tập Định mức dự toán xây dựng số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo đó, chi phí cho một lần đóng nhổ cọc Larsen đã bao gồm các chi phí hao hụt cọc tính theo thời gian, môi trường và hao hụt do sứt mẻ, tòe đầu cọc, mũ cọc...

Trường hợp thuê cừ Larsen thì phải căn cứ vào điều kiện thuê (cấu thành đơn giá thuê) để xác định các chi phí dự toán xây dựng cho phù hợp quy định.

 

Nguồn: