TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Có được bổ sung hồ sơ kỹ thuật sau khi đóng thầu?

Công ty bà Trần Thị Tố Quỳnh (Quảng Nam) đang chấm thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu tham dự không đính kèm hồ sơ kỹ thuật theo yêu cầu tại Chương 3 E-HSMT về kế hoạch bảo hành.

Theo đó, Chương 3 E-HSMT yêu cầu nhà thầu chứng minh khả năng bảo đảm hỗ trợ vận hành tại chỗ trong trường hợp có sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình sử dụng và vận hành hệ thống. Nhà thầu phải có văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để đáp ứng yêu cầu trách nhiệm cao về khả năng bảo hành tại chỗ, xử lý bảo hành kịp thời cho người dùng cuối, nêu phương án xử lý sự cố kịp thời, bố trí nhân sự khắc phục bằng biện pháp nhanh nhất, tối thiểu trong thời gian 1 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận thông báo sự cố của chủ đầu tư.

Bà Quỳnh hỏi, nhà thầu không đính kèm tài liệu, không nêu trong hồ sơ dự thầu thì sau khi đóng thầu nhà thầu có được bổ sung hồ sơ kỹ thuật không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với vấn đề của bà Quỳnh, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện theo quy định nêu trên.

 

Chinhphu.vn
Nguồn: