TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Để được tách sổ đỏ, cần đáp ứng những điều kiện nào?

Để tách thửa đất, tách sổ đỏ, người dân cần đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành.

Để tách sổ đỏ, người dân cần đáp ứng nhiều điều kiện. Đồ họa: Trang Thiều
Để tách sổ đỏ, người dân cần đáp ứng nhiều điều kiện. Đồ họa: Trang Thiều

Tách sổ đỏ được hiểu là việc chia một mảnh đất đã có sổ đỏ thành nhiều mảnh đất có diện tích nhỏ hơn. Việc tách sổ phải đáp ứng các quy định của Luật Đất đai hiện hành về diện tích tối thiểu được tách thửa.

Để được tách thửa, mảnh đất đó phải thỏa mãn điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của từng địa phương, phù hợp với quy hoạch, quy định chung đối với quỹ đất của địa phương.

Căn cứ theo Điều 143, Luật Đất đai 2013 quy định về đất ở tại nông thôn và Điều 144, Luật Đất đai 2013 quy định về đất ở tại đô thị, để được tách sổ đỏ, cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

- Đất ở do cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, đất để xây dựng các công trình phục vụ đời sống, ao, vườn trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, đồng thời phải phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Căn cứ vào quỹ đất địa phương cũng như quy hoạch phát triển nông thôn đã được phê duyệt bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, UBND cấp tỉnh sẽ quy định hạn mức đất giao cho mỗi cá nhân, hộ gia đình để làm nhà ở tại nông thôn. Đối với đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa phù hợp với điều kiện, tập quán địa phương.

- Đất ở tại đô thị gồm đất xây dựng công trình nhà ở, đất xây dựng các công trình phục vụ đời sống, ao, vườn trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị và phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đất ở tại đô thị cần phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình sự nghiệp, công trình công cộng, đảm bảo cảnh quan đô thị hiện đại, vệ sinh môi trường.

 

TRANG THIỀU (T/H)
Nguồn: