TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Dự toán vượt tổng mức đầu tư, làm thế nào?

Theo quy định của pháp luật về xây dựng thì dự toán xây dựng công trình không được vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt, trừ trường hợp đặc biệt và được phép của người quyết định đầu tư cho phép.

Ông Đỗ Viết Hiển (Yên Bái) công tác tại Ban quản lý dự án cấp huyện. Ông Hiển đang trình Phòng Kinh tế Hạ tầng thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật của 1 công trình nhóm C. Khi lập dự toán công trình, do bị vượt tổng mức đầu tư nên ông Hiển đã bỏ bớt chi phí kiểm toán. Cơ quan thẩm định yêu cầu không được bỏ chi phí kiểm toán và phải giảm quy mô xây dựng công trình. Ông Hiển hỏi, yêu cầu như vậy có đúng không?

Ông Hiển cũng đang thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật 1 công trình xây dựng, trong đó cơ quan ông tự thẩm định và cũng không thuê tư vấn thẩm tra. Ông Hiển hỏi, khi thanh toán, cơ quan ông có được thanh toán chi phí thẩm tra không hay phải thanh toán theo chi phí thẩm định?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của pháp luật về xây dựng thì dự toán xây dựng công trình không được vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt, trừ trường hợp đặc biệt và được phép của người quyết định đầu tư cho phép.

Việc thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Chi phí thẩm định dự án được xác định theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

 

Nguồn: