TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Tập trung thực hiện tốt 10 nội dung chủ yếu về cải cách tư pháp năm 2021

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội vừa có Báo cáo số 08-BC/BCĐ về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp (CCTP) năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCTP thành phố, Ban Chỉ đạo CCTP các quận, huyện, thị ủy, các ban, ngành, sở và các đơn vị có liên quan thành phố được thực hiện sâu sát, kịp thời, thường xuyên, hiệu quả. Các nhiệm vụ trọng tâm CCTP đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, bám sát chương trình công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo CCTP thành phố.

Kết quả các chỉ tiêu cơ bản tiếp tục đạt cao đồng thời một số chỉ tiêu có sự chuyển biến tích cực và cao hơn so với cùng kỳ năm 2019, như: Tỷ lệ yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, tỷ lệ kiểm sát các vụ việc đều đạt 100%; tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,87% (cao hơn 0,27% so với năm 2019); tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố bị can đúng tội danh đạt 99,93% (vượt chỉ tiêu của ngành); tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự được chấp nhận đều vượt chỉ tiêu của ngành đề ra và cao hơn so với năm 2019 (tỷ lệ kháng nghị hình sự được chấp nhận đạt 90,3%... Công tác phối hợp liên ngành được thực hiện tốt trong giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương, Thường trực Thành ủy Hà Nội theo dõi, chỉ đạo, các vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được các cơ quan tư pháp thành phố khẩn trương tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị chung, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Công tác phối hợp của các cơ quan tư pháp thành phố được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tăng cường sự gắn kết, có sự thống nhất cao trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, truy tố, xét xử. Do vậy, đến nay, chưa phát hiện dấu hiệu oan, sai, bảo đảm thực hiện đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp thành phố tiếp tục được triển khai quyết liệt, bảo đảm hoạt động có hiệu quả, chất lượng, tinh gọn. Các quy định, quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định. Công tác tham gia góp ý xây dựng văn bản pháp luật được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác; đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ và nguồn kinh phí phục vụ công tác tư pháp, bổ trợ tư pháp.

Tòa án nhân dân hai cấp thành phố đã tổ chức xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không phạm tội và bỏ lọt tội phạm. Hình phạt Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử lưu động và án điểm đạt hiệu quả cao (đã xét xử 767 vụ án điểm và xét xử lưu động 6 vụ).

Kết quả thi hành án dân sự hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao về việc (giao 80%, hoàn thành 80,64%); về tiền (giao 38%, hoàn thành 38,54%). Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của các ngành tư pháp thành phố ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu công tác tư pháp và CCTP trong tình hình mới.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo CCTP thành phố yêu cầu các cấp ủy, các ngành, đơn vị có liên quan cần tập trung thực hiện tốt 10 nội dung chủ yếu. Trong đó, song song tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng. Tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn thi hành cụ thể các bộ luật, luật và thủ tục tố tụng tư pháp mới ban hành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng có hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố tăng cường công tác chuẩn bị và xét xử sơ thẩm các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, phân công thành phố xét xử. Công an thành phố triển khai kế hoạch công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2021, trước mắt là công tác bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế - tham nhũng.

HP
Nguồn: