TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Hà Tĩnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm ở một gói thầu thuộc dự án Nguồn lợi ven biển

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn chỉ đạo BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan trong quá trình tham mưu bổ sung hợp đồng gói thầu Sữa chữa tàu tuần tra thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững.

 <em>UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh</em>
<em>UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh</em>

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn vừa ký công văn số 5842/UBND-NL ngày 6/9/2021 về việc báo cáo kiểm điểm trách nhiệm trong tham mưu bổ sung hợp đồng thực hiện gói thầu Sữa chữa tàu tuần tra thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh (Chủ đầu tư) chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan (tại BQL các dự án ODA ngành NN&PTNT trước đây, nay là BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh) trong quá trình tham mưu, bổ sung giá trị hợp đồng gói thầu Sữa chữa tàu tuần tra thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững chưa đảm bảo thẩm quyền và quy trình thủ tục theo quy định…

Được biết, dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” được triển khai từ năm 2012 tại 9 tỉnh thành trên cả nước. Dự án có 4 hợp phần gồm: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững; Thực hành nuôi trồng thủy sản bền vững; Quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ và Quản lý dự án.

Tại Hà Tĩnh, dự án này được Sở NN&PTNT Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 110/QĐ/SNN, ngày 16/1/2013 với số tiền hơn 69 tỷ đồng (vốn vay WB hơn 65 tỷ đồng; vốn đối ứng hơn 3 tỷ đồng). và giao cho BQL các Dự án ODA ngành NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Gói thầu CRSD/HT/HP3/HH-3 Sữa chữa tàu tuần tra có tổng mức đầu tư 1,7 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới.

Quá trình triển khai dự án, đơn vị, cá nhân tại của BQL dự án đã tham mưu bổ sung hợp đồng gói thầu Sữa chữa tàu tuần tra chưa đảm bảo thẩm quyền và quy trình thủ tục theo quy định.

Nguồn: