TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Hạn mức được áp dụng chỉ định thầu

Ông Đặng Ngọc Toàn (Gia Lai) công tác tại ban quản lý công trình đô thị huyện. Năm 2020, UBND huyện cấp cho đơn vị ông 668 triệu đồng để lắp đặt màn hình LED tại hội trường, giá gói thầu là 659 triệu đồng.

Ông Toàn hỏi, đơn vị ông áp dụng hình thức chỉ định thầu theo Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP được không? Gói thầu lắp đặt màn hình led có được coi là gói thầu mua sắm hàng hóa không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

(i) Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

(ii) không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Theo đó, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Nguồn: