TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Kiểm toán Nhà nước ‘khui’ nhiều sai phạm tại các dự án nhà ở xã hội Khánh Hòa

Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều sai phạm tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm các sai phạm từ chủ đầu tư và Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Kiểm toán Nhà nước vừa có Thông báo Kết quả kiểm toán hoạt động chương trình nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, giai đoạn 2016 – 2020. Theo Kiểm toán Nhà nước, tính đến hết năm 2020 kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách, thu nhập thấp trong giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 271.531 m2 trên tổng số 600.000 m2, tương đương 45% chỉ tiêu kế hoạch.

Nguyên nhân được xác định là do một số dự án chậm tiến độ thi công, chậm bàn giao công trình đưa vào sử dụng hoặc chưa triển khai thi công theo kế hoạch, việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) còn hạn chế.

 Dự án NOXH 01 là Công ty CP Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang tại Khu đô thị mới Phước Long. Ảnh: Việt Tùng
Dự án NOXH 01 là Công ty CP Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang tại Khu đô thị mới Phước Long. Ảnh: Việt Tùng

Chủ đầu tư dự án NOXH 01 là Công ty CP Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang tại Khu đô thị mới Phước Long không thực hiện chấm điểm đầy đủ các đợt đối với trường hợp số hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê NOXH nhiều hơn số căn hộ mở bán, không đúng quy định. HUD Nha Trang cũng chưa gửi danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã được mua, thuê NOXH sau khi ký hợp đồng về Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, chưa tuân thủ quy định tại Nghị định 100.

Dự án NOXH VCN Phước Long chưa tính điều chỉnh giảm suất đầu tư/sàn NOXH tương ứng giảm một số khoản mục chi phí theo văn bản thẩm định của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Dự án chung cư xã hội P.H Nha Trang tính toán chi phí lãi vay chưa phù hợp và chưa có cơ sở xác định giá vật liệu, thiết bị (không có trong thông báo giá của UBND tỉnh Khánh Hòa tại thời điểm lập, phê duyệt dự toán, nghiệm thu thanh toán).

Dự án NOXH Bình Phú giai đoạn 2, chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư chưa mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm đối với kinh phí bảo trì, chưa thông báo tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì cho Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa là vi phạm Luật nhà ở. Đến nay dự án này đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chưa có phương án xử lý các công trình hạ tầng trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm giá trị dự toán, quyết toán A-B khi quyết toán dự án hoàn thành của 5 dự án NOXH với tổng số tiền hơn 32,8 tỷ đồng, trong đó mức giảm dự toán là hơn 7,6 tỷ đồng và giảm quyết toán A-B là hơn  25,2 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn rà soát và thực hiện bố trí đủ diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội và triển khai dự án NOXH theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện hạch toán, theo dõi riêng và quản lý, sử dụng nguồn thu từ khoản nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng NOXH trên phạm vi địa bàn theo đúng quy định.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa chấn chỉnh rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại như: Không xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nhà ở đô thị hàng năm; không xác định quy hoạch khu vực riêng để lập dự án đầu tư xây dựng NOXH để cho thuê; tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới nhưng bố trí không đủ 20% diện tích đất để làm NOXH; không kiểm soát được các đối tượng đã ký hợp đồng mua, thuê, thuê mua NOXH trên địa bàn…

Nguồn: