TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

'Sốt ảo', thao túng thị trường đất đai do thiếu thông tin quy hoạch

Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc công bố thông tin quy hoạch chưa thực sự được coi trọng là một nguyên nhân dẫn đến sốt ảo, đầu cơ, thao túng thị trường đất đai, gây mất an ninh trật tự tại một số địa phương.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa). Ảnh: Quốc hội.
Đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa). Ảnh: Quốc hội.

Ngày 30/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã nghe báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội và thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Thiếu thông tin quy hoạch gây "sốt ảo", thao túng thị trường đất đai

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) tán thành những nhận định của Đoàn giám sát của Quốc hội về những kết quả quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch.

Tuy nhiên, ông Hoàn cho rằng một trong những nội dung quan trọng chưa được báo cáo rõ với Quốc hội, đó là công tác công bố, công khai thông tin quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. "Một vấn đề tưởng chừng như đơn giản chỉ là một cú kích chuột, nhưng việc thực hiện thì rất có vẻ khó khăn trên thực tế", đại biểu Lê Thanh Hoàn nói.

Theo đại biểu Quốc hội, việc công bố công khai thông tin quy hoạch theo yêu cầu của Luật Quy hoạch chưa được thực hiện nghiêm túc, nội dung công bố thông tin quy hoạch còn rất hình thức, nhiều nội dung công bố chỉ có quyết định mà không có bản vẽ bản đồ cụ thể hoặc nếu có thì chất lượng bản vẽ rất thấp.

"Rõ ràng, việc thực hiện công bố công khai thông tin quy hoạch, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân chưa thực sự được coi trọng. Theo phản ánh của cử tri thì những gì dân muốn biết, dân cần thực sự rất khó để có thể tiếp cận", đại biểu đoàn Thanh Hóa phân tích.

Đại biểu nhấn mạnh rằng, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiễu loạn thông tin, sốt ảo đất đai, đầu cơ, thao túng thị trường đất đai, gây bất ổn thị trường, khiếu kiện về đất đai dẫn đến mất an ninh trật tự tại một số địa phương.

Trên cơ sở này, đại biểu Lê Thanh Hoàn đề nghị Quốc hội trong dự thảo nghị quyết giám sát cần bổ sung quy định về biện pháp chế tài xử lý cụ thể với những trường hợp chậm, hoặc không công khai thông tin quy hoạch, bảo đảm những quy định của pháp luật về quy hoạch được thực thi nghiêm túc trên thực tế.

Bức xúc quy hoạch treo

Qua thực tế giám sát, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể những tác động tiêu cực của các tồn tại, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện Luật quy hoạch từ khi luật có hiệu lực đến nay, nhất là vấn đề thu hút đầu tư.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận).  Ảnh: Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận).  Ảnh: Quốc hội.

Theo ông Thông, chất lượng quy hoạch còn thấp, thiếu tính đồng bộ, nhất là việc điều chỉnh quy hoạch trong phạm vi nhỏ, quy mô nhỏ liên quan đến việc triển khai các thủ tục đầu tư.

Vì vậy, đại biểu đoàn Bình Thuận đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ phân cấp cho UBND hoặc chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định vấn đề trên sau khi thống nhất với các bộ quản lý chuyên ngành nhằm cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, kiến tạo và thu hút nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Đại biểu cũng chỉ ra việc người dân hết sức quan tâm đến vấn đề quy hoạch treo và dự án treo, kiến nghị Chính phủ ban hành các quy định cụ thể về thời gian thực hiện các quy hoạch treo, dự án treo, đồng thời có chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy hoạch đã đề ra.

Về phần mình, đại biểu Lê Văn Dũng (đoàn Quảng Nam) nhận định thời gian qua các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn còn hình thức; tính khả thi không cao; thiếu đồng bộ với quy hoạch ngành có liên quan; tính kế thừa, tính dự báo chưa cao; việc điều chỉnh quy hoạch không theo nhu cầu khách quan, chạy theo dự án, xa rời thực tiễn...

Thời gian tới ông đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành quy hoạch tổng thể quốc gia. Trước khi quy hoạch tổng thể quốc gia được ban hành, để hạn chế mâu thuẫn phát sinh khi các quy hoạch được lập, ông Dũng đề nghị thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban.

Đại biểu Hà Phước Thắng (đoàn TP.HCM).  Ảnh: Quốc hội.
Đại biểu Hà Phước Thắng (đoàn TP.HCM).  Ảnh: Quốc hội.

Hài hòa tính khả thi của đồ án quy hoạch đô thị với quyền lợi người dân

Trong phiên thảo luận, đại biểu Hà Phước Thắng (đoàn TP.HCM) cho rằng, hiện nay trong công tác quy hoạch, bên cạnh việc áp dụng Luật Quy hoạch, còn phải tuân thủ các quy định của Luật có liên quan như Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, giữa các luật này còn có các quy định chưa đồng bộ.

Đại biểu đoàn TP.HCM kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần rà soát để bổ sung, sửa đổi các luật có liên quan đến công tác quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ và khả thi.

Ngoài ra, đại biểu Hà Phước Thắng kiến nghị cần có quy định đồng bộ các khái niệm về chức năng đất được quy hoạch giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn và kế hoạch sử dụng đất để đồng bộ, thống nhất, làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với các tiêu chí sử dụng đất được duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Đặc biệt, để đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, tăng tính khả thi của các đồ án quy hoạch đô thị và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân trong khu vực có quy hoạch, ông Thắng kiến nghị Chính phủ cần có những chính sách phù hợp về nhà, về đất đối với người dân trong khu vực quy hoạch theo hướng tạo sự công bằng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi hợp pháp của người dân, hạn chế điều chỉnh quy hoạch làm ảnh hưởng đến chất lượng đồ án quy hoạch. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức thực hiện quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo mục tiêu phát triển bền vững.

Đại biểu cũng kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế, chính sách thu hút nhiều nguồn đầu tư để đầu tư nhanh vào những khu vực quy hoạch chức năng công cộng như công viên, trường học, bệnh viện để quy hoạch sớm được thực thi, tạo thêm nhiều thiết chế văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế phục vụ cho người dân ngày càng tốt hơn và sớm ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực có quy hoạch các công trình công cộng nêu trên.

Nguồn: