TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

TP. HCM: Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm về công tác quản lý của Sở Xây dựng qua từng thời kỳ

Thanh tra TP. HCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng TP. HCM về chấp hành pháp luật trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TP. HCM. Thời kỳ thanh tra trong 2 năm, từ 1/1/2018 đến 31/12/2019.

TP. HCM: Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm về công tác quản lý của Sở Xây dựng qua từng thời kỳ
TP. HCM: Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm về công tác quản lý của Sở Xây dựng qua từng thời kỳ

Tại đây, Thanh tra TP. HCM đã chỉ ra tồn tại, khuyết điểm trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Theo kết luận của cơ quan thanh tra, Sở Xây dựng đã thực hiện thẩm định chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa phù hợp theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án công trình dân dựng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Đối với việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TP. HCM, theo kết luận thanh tra, một số hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư thực hiện thẩm định trễ hạn so với quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng không thực hiện lưu trữ hồ sơ của các đơn vị mà Sở này cho rằng chưa đảm bảo điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án, không có biên bản họp tổ chuyên gia theo đúng quy định.

Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP. HCM thực hiện 2, 3 thủ tục cùng lúc là chưa đảm bảo quy định thei Quyết định của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, có 1 dự án có văn bản chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền hết hiệu lực trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chấp thuận đầu tư, là chưa thực hiện đúng theo nghị định của Chính phủ.

Đối với việc thẩm định dự án, Thanh tra TP. HCM cho biết một số dự án chưa đảm bảo thành phần hồ sơ. Ở một số dự án khác, Sở này không thực hiện thẩm định hoặc thẩm định không đảm bảo đầy đủ điều kiện một số nội dung theo đúng quy định pháp luật như: năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm chủ đầu tư, sự phù hợp của dự án với quy hoạch xây dựng nhà ở, quy hoạch đô thị…

Ngoài ra, trong Tờ trình trình UBND TP. HCM, Sở Xây dựng không thể hiện chính xác việc đảm bảo quyền sử dụng đất dự án theo quy định pháp luật. Sở Xây dựng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm với UBND TP. HCM trong công tác tham mưu thực hiện các thủ tục đầu tư dự án nhà ở.

Về điều tiết nhà ở xã hội, có 17/26 dự án, trong Tờ trình Sở Xây dựng chỉ ghi nhận chủ đầu tư thực hiện điều tiết nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật mà không xác định cụ thể chủ đầu tư phải thực hiện theo hình thức nào, thời gian thực hiện.

Ngoài ra, qua xác minh tại cơ quan thuế, phát hiện có 3 trường hợp báo cáo tài chính do nhà đầu tư cung cấp cho Sở Xây dựng có mức vốn chủ sở hữu cao hơn so với báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế.

Qua đây cho thấy, có dấu hiệu cung cấp hồ sơ, tài liệu không chính xác cho cơ quan nhà nước nhằm chứng minh năng lực tài chính để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

Về điều chỉnh chấp nhận đầu tư dự án, Sở Xây dựng có thiếu sót trong việc thẩm định về chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và cơ cấu sử dụng đất phù hợp Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khi đề xuất UBND TP. HCM ban hành quyết định chấp thuận đầu tư, dẫn đến chủ đầu tư xin điều chỉnh bổ sung.

Sở Xây dựng đã chưa thực hiện đúng quy định khi không tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm thực hiện, mà đề xuất UBND TP. HCM chấp thuận điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án.

Với các thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc về cán bộ thụ lý, lãnh đạo phòng phát triển đô thị trực tiếp thụ lý hồ sơ, phó giám đốc sở phụ trách; giám đốc sở Xây dựng từng thời kỳ có liên quan liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Từ những kết luận nêu trên, chánh thanh tra TP kiến nghị và được chủ tịch UBND TP giao giám đốc sở xây dựng kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến hạn chế, thiếu sót và làm rõ trách nhiệm đối các tập thể, cá nhân thuộc sở có liên quan đến những vi phạm như đã nêu tại kết luận thanh tra; đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, báo cáo kết quả cho UBND TP và Thanh tra TP.

Giao giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo Sở Xây dựng, thành viên tổ chuyên gia có liên quan đến những vi phạm như đã nêu ở phần kết luận thanh tra.

Nguồn: