TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Vì sao Kiểm toán Nhà nước đề nghị ‘kiểm điểm trách nhiệm’ nhiều sở, ngành ở Khánh Hòa?

Kiểm toán Nhà nước vừa phát hiện nhiều sai phạm khi kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa ký văn bản yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan thực hiện thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tiếp thu các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và các cá nhân có liên quan; khắc phục ngay công tác quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, quản lý đất đai, xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Mới đây vào cuối tháng 6/2021, Kiểm toán Nhà nước có "Thông báo Kết quả kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2020".

 Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều dự án tại Khánh Hòa không qua đấu thầu, đấu giá... Ảnh: Việt Tùng 
Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều dự án tại Khánh Hòa không qua đấu thầu, đấu giá... Ảnh: Việt Tùng 

Kiểm toán Nhà nước xác định, trong giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho thỏa thuận phương án kiến trúc đối với một số quy hoạch chi tiết 1/500 chưa tuân thủ quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã phê duyệt hoặc chưa có trong quy hoạch phân khu, quy hoạch 1/2000. Đồng thời, Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư, quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết 1/500 trên phần diện tích đất lấn biển nhưng chưa có trong quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Khánh Hòa đồng ý chủ trương giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Sở Xây dựng Khánh Hòa tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với các khu đất kinh doanh, dịch vụ thành “đất ở không hình thành đơn vị ở” là vi phạm quy định Luật Đất đai.

Kiểm toán Nhà nước xác định dự án Khu du lịch Vogue Resort chậm tiến độ, được Sở KH&ĐT giãn tiến độ đến 10/2021 nhưng dự án chưa thực hiện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Dự án Tổ hợp khách sạn du lịch, căn hộ du lịch, bán và cho thuê Trimet Nha Trang – Bay View Park còn nhiều bất cập trong việc xác định giá đất, ký hợp đồng thuê đất…

UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết của Công ty TNHH Sao Mai Anh trong quá trình thi công xây dựng đã tự ý thi công xây dựng mở rộng, nâng cốt tầng hầm sai so với giấy phép xây dựng, quy hoạch chỉ tiết được phê duyệt.

Từ những sai phạm kể trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa rà soát, xác định giá đất để làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa được phê duyệt giá đất; dự án điều chỉnh quy hoạch có ảnh hưởng đến nghĩa vụ nộp ngân sách nhưng chưa xác định lại giá đất.

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị khẩn trương lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, phù hợp định hướng cho phân loại phát triển đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương chỉ đạo các đơn vị lập quy hoạch phân khu, rà soát đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cho phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức “kiểm điểm trách nhiệm” đối với một số sai sót tồn tại kể trên, đặc biệt là tại Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Hội đồng thẩm định giá đất Khánh Hòa…

Nguồn: