TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt hơn 40.000 tỷ trong 2 tháng

Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm đạt 40,9 nghìn tỷ đồng bằng 9%.

Theo Tổng cục Thống kê, Tháng Hai năm 2021 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trùng với đợt bùng phát dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do đó tiến độ thực hiện các dự án, công trình bị chậm lại. Đồng thời chủ đầu tư, nhà thầu chủ yếu tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp nên tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm so với kế hoạch đạt không cao.

Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn cao hơn 5 năm trở lại đây. Cụ thể, năm 2017: 8,9%; năm 2018: 8,6%; năm 2019: 8,2%; năm 2020: 7,2%; năm 2021: 9%.

Tổng cục Thống kê cho hay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 2/2021 ước tính đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý 2,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2%; vốn địa phương quản lý 15,2 nghìn tỷ đồng, giảm 3,7%.

 2 tháng đầu năm tỷ lệ vốn đầu tư đạt 9%.
2 tháng đầu năm tỷ lệ vốn đầu tư đạt 9%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 40,9 nghìn tỷ đồng, bằng 9% kế hoạch năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 7,2% và tăng 17,9%).

Cụ thể, vốn Trung ương quản lý đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, bằng 7,2% kế hoạch năm và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bộ Giao thông Vận tải đạt 2.201 tỷ đồng, bằng 6,4% và tăng 49,4%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 311 tỷ đồng, bằng 7,3% và giảm 5,6%; Bộ Y tế 233 tỷ đồng, bằng 9,4% và giảm 45,2%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 137 tỷ đồng, bằng 8,1% và giảm 29,8%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 94 tỷ đồng, bằng 9,1% và tăng 13,4%; Bộ Xây dựng 69 tỷ đồng, bằng 10,2% và tăng 120,2%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 66 tỷ đồng, bằng 7,9% và tăng 29,6%; Bộ Công Thương 64 tỷ đồng, bằng 5,9% và tăng 95,3%; Bộ Thông tin và Truyền thông 29 tỷ đồng, bằng 5,5% và tăng 130,6%; Bộ Khoa học và Công nghệ 28 tỷ đồng, bằng 8,9% và tăng 40,5%.

Vốn địa phương quản lý đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, bằng 9,4% kế hoạch năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 23,7 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% và tăng 12,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 9,9% và tăng 6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, bằng 13,4% và tăng 2,4%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2021 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 5.265 tỷ đồng, bằng 10,4% kế hoạch năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước; Quảng Ninh 1.724 tỷ đồng, bằng 10,2% và tăng 77%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1.394 tỷ đồng, bằng 13% và tăng 23,8%; Thanh Hóa 1.132 tỷ đồng, bằng 12,3% và tăng 0,9%; thành phố Hồ Chí Minh 1.056 tỷ đồng, bằng 3% và tăng 10%; Bắc Ninh 952 tỷ đồng, bằng 15,8% và tăng 14,3%; Đà Nẵng 948 tỷ đồng, bằng 13,1% và tăng 146,8%; Nghệ An 838 tỷ đồng, bằng 12,9% và giảm 14,5%; Hải Phòng 805 tỷ đồng, bằng 6% và tăng 3,8%.

Nguồn: