TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Quảng Trị được chuyển 360 ha rừng trồng làm khu công nghiệp

Thủ tướng đồng ý chuyển 360,5 ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để làm dự án khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, Quảng Trị.

Địa điểm rừng tại các tiểu khu 791T, 792, 793T (thuộc xã Triệu Trạch), tiểu khu 794 (thuộc xã Triệu Sơn), huyện Triệu Phong được chuyển đổi để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú.

Dự án này do Công ty cổ phần Trung Khởi làm chủ đầu tư, thuộc khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, có quy mô 528,97 ha. Tổng vốn đầu tư dự án là 4.533,6 tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Quảng Trị được giao chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu, nội dung báo cáo đánh giá, hồ sơ dự án và kiến nghị với Thủ tướng về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Tỉnh Quảng Trị được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển đổi rừng, trong đó, xác định ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo chính xác, thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được phê duyệt.

Ngoài ra, tỉnh cần chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm trồng rừng thay thế khi chuyển đổi. Chủ đầu tư chỉ được thực hiện chuyển đổi rừng khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng rừng.

 

 

Đức Minh
Nguồn: