TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

'Bức tranh' toàn cảnh lợi nhuận ngân hàng

Đã có 26 ngân hàng công bố BCTC quý 2 với tổng lợi nhuận quý 2 gần 47.000 tỷ đồng; luỹ kế 6 tháng đạt gần 99.000 tỷ đồng. Trong đó các ngân hàng có quy mô nhỏ nổi lên với mức trăng trưởng lợi nhuận vượt trội được tính bằng lần so với cùng kỳ năm 2020.