TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Hà Nội ban hành Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công

Sáng 10-3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Đề án “Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030”.