TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

8X cất bằng về quê nuôi vịt Cổ Lũng, thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Gác tấm bằng Cao đẳng Nông Lâm, anh Hà Văn Sinh và Lục Văn Nam (Thanh Hóa) đều quyết định về quê nuôi vịt. Với đàn vịt cả nghìn con, hai anh bỏ túi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.