TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Sở Xây dựng Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng giao dịch bất động sản chưa đủ điều kiện

Chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch bất động sản đối với các dự án bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Ngày 8/4, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản số  2182/SXD-QLN về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan lưu ý một số nội dung trong kinh doanh bất động sản: Chủ đầu tư các dự án bất động sản; các doanh nghiệp kinh doanh bất động  sản chỉ được đưa bất động sản (bất động sản có sẵn và bất động sản hình thành trong tương lai) vào kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại  Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13; Điều 19, Nghị  định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và quy định khác có liên  quan. 

Việc tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại dự án xây dựng nhà ở thương mại phải đảm bảo quy định tại Chương VII, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP  ngày 20/10/2015 của Chính phủ. 

Chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch bất động sản đối với các dự án bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Trước đó, Sở Xây dựng thành phố đã có Công văn số 992/SXD-QLN ngày 30/01/2019 về việc công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép và không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở (đợt 1)

Chủ đầu tư các dự án bất động sản; các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án. 

Các tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện giao dịch bất động sản tại các dự án bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh  bất động sản và quy định khác có liên quan.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, UBND các quận, huyện phối hợp chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án bất động sản đã đủ điều kiện theo quy định; đặc biệt lưu ý việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đồng thời, rà soát, xử lý đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại các dự án không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở. 

Đề nghị Sở Tư pháp phối hợp yêu cầu các Văn phòng công chứng chỉ thực hiện công chứng các hồ sơ giao dịch bất động sản đối với các dự án bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định, trong đó lưu ý các nội dung quy định trong công văn này; thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng. 

Nguyễn Tuấn
Nguồn: