TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Nhiều nội dung cần làm rõ tại dự án Khu dân cư phố Chợ, thị xã Bỉm Sơn

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc khu vực được chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án khu dân cư phố Chợ (khu nội thị số 02 -Tây Quốc lộ 1A) thị xã Bỉm Sơn.

Bộ Xây dựng cho biết, dự án khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 02 – Tây Quốc lộ 1A (viết tắt là Dự án) tại phường Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn có quy mô diện tích 24,6 ha.

Dự án thuộc phạm vi Quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt ngày 01/11/2013.

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch khu phía đông đường Lý Thường Kiệt trong Dự án (bản đồ quy hoạch sử dụng đất) chưa phù hợp với định hướng Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn.

Quy hoạch khu phía đông đường Lý Thường Kiệt trong Dự án (bản đồ quy hoạch sử dụng đất) chưa phù hợp với định hướng Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Quy hoạch khu phía đông đường Lý Thường Kiệt trong Dự án (bản đồ quy hoạch sử dụng đất) chưa phù hợp với định hướng Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm về sự phù hợp của Dự án với các quy hoạch đô thị có liên quan, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch đô thị và đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Trong văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ: “Theo quy định tại khoản 3 Điều 25 của Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 1 Điều 13 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì chỉ có chủ đầu tư mới được kinh doanh các sản phẩm trong dự án. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm không có tài liệu thể hiện việc UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở. Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm xác định chủ đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật”.

Mặt khác, ngày 29/5/2015, Bộ Xây dựng ban hành quyết định công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo quy định các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị có quy mô từ 10ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III phải dành 20% diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng NƠXH.

Cũng tại văn bản này, Bộ Xây dựng cho biết: “Theo hồ sơ dự án gửi kèm, không có tài liệu thể hiện việc Dự án đã dành quỹ đất để xây dựng NƠXH theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát để dành quỹ đất xây dựng NƠXH tại Dự án theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở”.

Đối với ý kiến cụ thể đối với khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án, Bộ Xây dựng cho rằng, việc xem xét quyết định phải đảm bảo 4 nguyên tắc cơ bản.

Trong đó, bao gồm nguyên tắc khu vực đó phải được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Ngoài ra, căn cứ thông tin của UBND tỉnh Thanh Hóa, khu vực dự kiến thực hiện dự án chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Do đó, Bộ Xây dựng sẽ cho ý kiến sau khi dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đáng chú ý, theo Bộ Xây dựng khi UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung nêu trên cũng như tuân thủ theo các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản…và quy định của pháp luật có liên quan khác, thì UBND tỉnh Thanh Hóa được dự kiến các khu vực người dân được tự xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án, đảm bảo không thuộc khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh.

Được biết, ngày 04/3/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án, theo đó nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng – Công ty TNHH MTV đầu tư Văn Phú – Trung Kính.

Hiện nay, nhà đầu tư đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 95,75% và đang chuẩn bị triển khai thi công công trình hạ tầng kỹ thuật của Dự án.

Nguồn: