TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Vừa thu về hơn 1.000 tỷ từ đấu giá, Becamex IJC lại muốn huy động 500 tỷ trái phiếu

Becamex IJC dự kiến phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 10,3%/năm và thời điểm phát hành là tháng 12/2020...

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Becamex IJC (mã IJC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020.

Theo đó, Becamex IJC dự kiến phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 10,3%/năm. Mục đích của việc phát hành này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp và thời điểm phát hành là tháng 12/2020.

Trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo là 28 quyền sử dụng đất tại Khu dân cư 5B, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, trị giá 836,2 tỷ đồng.

Mới đây, Becamex IJC vừa đấu giá thành công 80 triệu cổ phiếu IJC trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thu về 1.001 tỷ đồng. Theo kế hoạch sử dụng vốn thu được đã công bố trước đó, Becamex IJC dự kiến huy động tối thiểu 800 tỷ đồng, sẽ dùng 570 tỷ đồng thanh toán tiền sử dụng đất tại dự án Sunflower, dùng 230 tỷ đồng thanh toán tiền sử dụng đất tại dự án Aroma.

Về kết quả kinh doanh, IJC ghi nhận doanh thu đạt gần 300 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 64 tỷ đồng - giảm nhẹ so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của IJC đạt 1.840 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt gần 276 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 224 tỷ đồng, hoàn thành 90% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của IJC giảm gần 228 tỷ so với hồi đầu năm đạt 6.466,9 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ hơn 146 tỷ xuống còn gần 93 tỷ đồng; hàng tồn kho là 3.630 tỷ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 359 tỷ đồng.

HÀ ANH
Nguồn: