TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, đi vào chiều sâu và toàn diện

Cách đây 10 năm, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Đây là quyết định quan trọng đánh dấu bước chuyển biến sâu sắc về tư duy và hành động, tạo nên những kết quả ấn tượng trong công tác này.