TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan Công ty CP đầu tư bất động sản Thế Kỷ, Mik Group Việt Nam

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã có văn bản số 161/BC-KTNN ngày 22.5.2022 báo cáo Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ III về kết quả kiểm toán năm 2021.

Để đồng hành cùng Kiểm toán Nhà nước trong việc kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm được phát hiện từ kết quả kiểm toán năm 2021, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ điểm lại những nội dung chính tại Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021 và sẽ phối hợp cập nhật tiến độ thông tin xử lý từ các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Kiểm toán nhà nước kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế tổ chức, chỉ đạo Cục thuế Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Tổng cục thuế có liên quan kiểm tra và xem xét để ấn định thuế theo quy định của pháp luật đối với: Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thế Kỷ do giá công ty chuyển nhượng 32 thửa đất thấp hơn giá do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 và Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam và mức chênh lệch thấp hơn giá do UBND tỉnh ban hành tạm tính ít nhất là 7.775 trđ; tính xác thực của phụ lục hợp đồng số 01/2020/HĐCN/Plaschem-Ceninvest ngày 14/2/2020 chi tiết về giá nhận chuyển nhượng liên quan đến Dự án khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem do Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thế Kỷ cung cấp (khi đã kết thúc kiểm toán) để xác định việc phân bổ chi phí liên quan đến dự án trên.

Kiểm toán nhà nước kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế tổ chức, chỉ đạo Cục thuế Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Tổng cục thuế xử lý các vấn đề liên quan Công ty CP đầu tư bất động sản Thế Kỷ, Mik Group Việt Nam.
Kiểm toán nhà nước kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế tổ chức, chỉ đạo Cục thuế Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Tổng cục thuế xử lý các vấn đề liên quan Công ty CP đầu tư bất động sản Thế Kỷ, Mik Group Việt Nam.

Công ty cổ phần tập đoàn Mik Group Việt Nam do cho vay với lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường theo quy định tại điểm đ khoản 1, khoản 2 Điều 50 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, căn cứ lãi suất cho vay thấp nhất của Ngân hàng thương mại cổ phần BIDV trong cùng thời điểm là 6,4% thì tăng thêm doanh thu hoạt động tài chính đã là 83.176.819.294 đồng.Theo Kiểm toán Nhà nước, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả thực hiện về Kiểm toán Nhà nước khu vực I.

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng TP Hà Nội  có thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem tại số 93 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo đó ngày 20/01/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Hóa chất nhựa chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem tại số 93 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Thế Kỷ.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.480,7 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư, sử dụng vốn thuộc sở hữu của Nhà đầu tư, vốn vay ngân hàng và nguồn vốn hợp pháp khác.

Tiến độ thực hiện dự án: Kết thúc đầu tư, đưa dự án vào khai thác năm 2020.

Về việc giải quyết quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan: Công ty cổ phần Hóa chất nhựa có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến dự án chuyển nhượng thì Công ty cổ phần Hóa chất nhựa có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án.

 

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước. 

Nguồn: