TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Nhiều sai sót trong quản lý đất đai tại Long An

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành cho thấy, công tác quản lý đất đai tại một số dự án giao đất, cho thuê đất tại tỉnh Long An có nhiều sai sót, vi phạm.

Theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), tỉnh Long An đã thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư khi dự án chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giãn tiến độ đầu tư cho các dự án trên 24 tháng chưa phù hợp, không thẩm định về điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại một số dự án.

Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất thiếu các nội dung theo quy định; điều chỉnh chủ trương đầu tư, mục tiêu dự án từ khu tái định cư sang khu dân cư, tái định cư chưa có quyết định cơ quan thẩm quyền, giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng chưa phù hợp với tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Đồng thời, KTNN cũng chỉ ra rằng, tỉnh Long An đã xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án chưa phù hợp quy định; tình trạng, đất đã cho thuê lại theo hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê trước ngày 1/7/2014 vẫn còn diễn ra; chưa thực hiện kê khai đầy đủ, kịp thời tiền thuê đất phải nộp một lần.

Đồi với việc quản lý hoạt động xây dựng và vốn đầu tư, Long An phê duyệt chủ trương khi chưa xác định rõ nguồn và khả năng cân đối vốn; có 1 dự án chưa tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Công tác khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công chưa tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.

Địa phương này chưa thực hiện đấu thầu dịch vụ công ích theo quy định, một số gói thầu ở Long An được chỉ định thầu. Công tác nghiệm thu, thanh toán còn sai khối lượng, đơn giá, định mức, bù giá thiếu cơ sở hoặc chưa đầy đủ thủ tục, hồ sơ còn diễn ra tại nhiều dự án được kiểm toán chi tiết.

Long An chậm hoặc thu hồi chưa đúng quy định 231,3 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán cho thấy đến 31/12/2019, Long An còn nợ đọng xây dựng cơ bản 560 tỷ đồng.

 Long An còn nhiều sai sót trong công tác quản lý đất đai, xây dựng
Long An còn nhiều sai sót trong công tác quản lý đất đai, xây dựng

Đối với dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước, tỉnh này giao dự toán chi chưa phù hợp với định mức phân bổ của HĐND tỉnh. Long An chưa bố trí vốn đối ứng cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo quy định điểm b khoản 2 Điều 6 Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016.

Công tác quản lý thu tại một số cơ quan thuế còn tình trạng không hoàn thành kế hoạch thanh tra, một số cuộc thanh tra, kiểm tra xử lý kết quả thanh, kiểm tra không phù hợp quy định, chậm lập biên bản kiểm tra, thanh tra.

Địa phương này đã sử dụng sai 209 tỷ đồng. Đến hết năm 2019, Long An chưa hoàn trả ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và các chương trình mục tiêu quốc gia là 105,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quỹ Đầu tư phát triển Long An cho vay không đúng đối tượng theo quy định. Cục Hải quan Long An có số nợ đọng thuế chuyên thu quá hạn tăng 144%, tương đương 5 tỷ đồng so với năm 2018.

Nguồn: