TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Thanh tra Chính phủ chỉ đạo rà soát dự án Công viên văn hóa Yến sào Khánh Hòa

Theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hoà đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra dự án Công viên Văn hóa Yến sào Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hoà ngày 27/8/2021 đã có văn bản số 8370/UBND-XDNĐ gửi Thanh tra tỉnh, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hoà về việc triển khai thực hiện dự án công viên văn hoá Yến sào Khánh Hoà.

Theo đó, UBND tỉnh cho biết đã nhận được văn bản số 207/CV-YS ngày 9/8/2021 của Công ty TNH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hoà về việc xin chủ trương tiếp tục thực hiện dự án Công viên văn hoá Yến Sào. Dự án này thuộc khu vực phía Đông đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang.

 Sau khi xem xét, UBND tỉnh cho rằng dự án Công văn văn hoá Yến Sào chưa phải là dự án có tính cấp bách. Theo ý kiến của Ban Nội chính Trung ương và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã có văn bản 5432/UBND-XDNĐ ngày 21/6/2021 để giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện tiến hành rà soát dự án này.

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hoà theo dõi, chủ động liên hệ với các cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11969/UBND-XDNĐ ngày 11/11/2020 và văn bản số 5432/UBND-XDNĐ ngày 21/6/2021.

Thanh tra Chính phủ đã có chỉ đạo về việc rà soát Dự án Công viên văn hóa của Công ty Yến Sào Khánh Hòa
Thanh tra Chính phủ đã có chỉ đạo về việc rà soát Dự án Công viên văn hóa của Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Thanh tra Chính phủ đã có chỉ đạo về việc sớm rà soát Dự án Công viên văn hóa Yến Sào của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hoà

UBND tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các nội dung chỉ đạo có liên quan của UBND tỉnh và nội dung văn bản này để phối hợp triển khai thực hiện.

Trước đó, ngày 9/8/2021, UBND tỉnh Khánh Hoà đã có văn bản số 207/CV-YS gửi Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà về việc xin chủ trương tiếp tục thực hiện dự án Công viên văn hoá Yến Sào Khánh Hoà, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang.

Trong đó, UBND tỉnh cho biết năm 2011, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hoà xin chủ trương Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà đã cho phép Công ty đầu tư xây dựng Dự án Công viên Văn hoá Yến sào Khánh Hoà tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang.

Ngày 20/10/2014, Công ty được UBND tỉnh Khánh Hoà chấp thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư số 37121000531. Theo giấy chứng nhận đầu tư, diện tích xây dựng Công viên Văn hoá Yến sào Khánh Hoà là 17.000m2 với tổng mức đầu tư là 197 tỷ đồng, thời hạn đầu tư là 20 tháng kể từ ngày cấp giấy phép xây dựng.

Ngày 27/12/2014, UBND tỉnh ban hành quyết định só 3651/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hoà thuê đất để thực hiện dự án Công viên Văn hoá Yến sào Khánh Hoà.

Ngày 9/6/2015, Công ty có tờ trình số 24/TT-YS (kèm hồ sơ) gửi UBND tỉnh Khánh Hoà và Sở Xây dựng xin thoả thuận phương án quy hoạch kiến trúc Dự án Công viên Văn hoá Yến Sào Khánh Hoà. Sở Xây dựng đã có báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 1747/SXD-KTQH ngày 1/7/2015, nhưng đến nay UBND tỉnh chưa phê duyệt thoả thuận phương án kiến trúc nên dự án đang tạm dừng.

Ngày 11/11/2020, Công ty đã nhận được văn bản số 969/UBND-XDNĐ của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc triển khai thực hiện dự án Công viên Văn hoá Yến Sào Khánh Hoà kèm văn bản góp ý của Sở, ngành. Trên cơ sở đó, Công ty thực hiện điều chỉnh phương án kiến trúc của dự án trên nền diện tích mặt bằng đã san lấp giai đoạn 1, phù hợp với quy hoạch phân khu 1/2000 khu vực phía Đông đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 17/10/2014.

Nội dung điều chỉnh là Công ty thực hiện trên nền diện tích đã san lấp là 9.428,7m2 (diện tích đất liền là 7.489,9 m2; diện tích mặt nước là 1.938,8 m2). Trong đó, diện tích xây dựng là 848 m2, mật độ xây dựng 9%, chiều cao xây dựng tối đa 7,5m, diện tích xây dựng tầm 1 là 845m2, bao gồm nhà truyền thống 103 m2 và Hội quán âm nhạc nghệ thuật 154m2; Trung tâm giới thiệu tinh hoa ẩm thực Yến sào 588 m2. Diện tích còn lại làm Công viên phục vụ cộng đồng và dân sinh.

Reatimes tiếp tục thông tin về các dự án có sử dụng đất của Yến sào Khánh Hoà. 

Nguồn: