TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 908/QĐ-TTg

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Theo danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020: Doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 gồm 120 doanh nghiệp.

Ngoài ra, có 4 doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thoái vốn trước ngày 30-11-2020; không hoàn thành thoái vốn thì hoàn thành chuyển giao về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước trước ngày 31-12-2020 gồm: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng (Bộ Xây dựng), Tổng công ty cổ phần Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần (Bộ Xây dựng), Tổng công ty cổ phần Xây dựng số 1 - Công ty cổ phần (Bộ Xây dựng), Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (Bộ Xây dựng).

Quyết định số 908/QĐ-TTg cũng nêu rõ, có 18 doanh nghiệp thuộc danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể…

Trí Thư
Nguồn: