TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Giải đáp về nâng bậc lương khi đang hưởng chế độ thai sản

Bà Vũ Thị Thúy (tỉnh Vĩnh Phúc) là giáo viên nghỉ chế độ thai sản từ ngày 1/9/2020 đến ngày 1/3/2021. Cùng thời gian này, ngày 1/9/2020 bà được nâng lương từ bậc 4 là 3,33 lên lương bậc 5 là 3,66. Bà Thúy hỏi, cơ quan BHXH đóng BHXH cho bà theo mức lương 3,33 hay 3,66?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, được ghi theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương.

Vì vậy, trường hợp của bà Vũ Thị Thúy nghỉ việc, hưởng chế độ thai sản từ ngày 1/9/2020 đến ngày 28/2/2021 và từ ngày 1/9/2020 được nâng bậc lương từ bậc 4 hệ số 3,33 lên bậc 5 hệ số 3,66 thì từ ngày 1/9/2020 tiền lương ghi trên sổ BHXH để được tính hưởng các chế độ BHXH sau này là hệ số lương 3,66.

Nhà trường, nơi bà Thúy làm việc có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh lương đóng BHXH thời gian từ ngày 1/9/2020 từ hệ số 3,33 lên hệ số 3,66 trong thời gian bà Thúy nghỉ việc hưởng chế độ thai sản và thời gian đi làm, đóng BHXH bắt buộc thời gian nghỉ việc, hưởng chế độ thai sản.

Nguồn: