TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Công ty CP Kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế trúng thầu tại nhiều chủ đầu tư được cài 'chiêu' thầu quen chặn nhà thầu lạ

Chiêu bài quen thuộc nhưng ngày nay các cách thức cài cắm trong hồ sơ mời thầu (HSMT) lại muôn hình vạn trạng Công ty CP Kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế (ICT). Có những hạng mục nhỏ, đơn giản, không có tính chất đặc thù nhưng vẫn bị chủ đầu tư yêu cầu người đứng đầu hoặc người đại diện phải có văn bằng, chứng chỉ về hạng mục đó. Còn có trường hợp yêu cầu phải là hợp đồng với đơn vị A, cơ quan B…

Cụ thể tại gói thầu “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại 02 cơ sở bệnh viện Tim Hà Nội năm 2021” hình thức đấu thầu qua mạng. Giá gói thầu 5.152.930.000 VND, sau đấu thầu 4.841.000.000 VND. Công ty CP Kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế là đơn vị trúng thầu.

Bệnh viện Tim Hà Nội
Bệnh viện Tim Hà Nội

HSMT của gói này theo phản ánh thì chủ đầu tư vi phạm chỉ thị 47/CT-TTg, cụ thể tại mục 7 theo chuẩn có đủ thì đáp ứng, kinh nghiệm và uy tín của nhà thầu với yêu cầu “Có hợp đồng khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm cho người lao động tối thiểu trong 3 năm liên tục với cơ quan có thẩm quyền. Có giấy xác nhận đã hoặc đang cung cấp dịch vụ tại ≥ 2 Bệnh viện có chuyên khoa Tim mạch và ngoại Khoa; có số công nhân trong hợp đồng tương tự được đóng bảo hiểm thân thể theo quy định của pháp luật; nhà thầu tham dự có bảo hiểm trách nhiệm công cộng hạn mức ≥ 15 tỷ đồng (bảo hiểm thiệt hại tài sản; bảo hiểm thương tật) cho bên thứ 3 còn hiệu lực”.

Mục 7 HSMT theo chuẩn có đủ thì đáp ứng, kinh nghiệm và uy tín của nhà thầu với yêu cầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội
Mục 7 HSMT theo chuẩn có đủ thì đáp ứng, kinh nghiệm và uy tín của nhà thầu với yêu cầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Cũng tại gói thầu này ngày 23/4/2021 Bệnh viện Tim Hà Nội còn ra Văn bản số 1118/ BVT – KSNK về việc chỉnh sửa E – HSMT của chương III tiêu chuẩn đánh giá E – HSMT đích thân Giám đốc Nguyễn Sinh Hiền ký, “sửa tại trang 40 theo nội dung đã đăng tải là có giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng sửa thành (có giấy khám sức khỏe trong vòng 12 tháng); có số công nhân trong hợp đồng tương tự được đóng bảo hiểm thân thể theo quy định của pháp luật được sửa thành (có số công nhân trong hợp đồng tương tự được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Bộ luật Lao động)”.

Gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại 2 cơ sở Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2020 cũng như vậy, gói này có giá đấu 4.940.640.000 đồng, giá ICT trúng 4.396.600.000 đồng, hoàn thành ngày 02/6/2020, ở mục kinh nghiệm phòng chuyên môn của bệnh viện đưa ra yêu cầu: “Có hợp đồng khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm cho người lao động, tối thiểu trong 3 năm liên tục với cơ quan có thẩm quyền (tài liệu chứng minh hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng); có giấy xác nhận đã hoặc đang cung cấp dịch vụ tại ≥ 2 Bệnh viện có chuyên khoa Tim mạch và ngoại khoa; có hợp đồng và chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm về người và tài sản cho khách hàng và bên thứ 3”.

Văn bản số 1118/ BVT – KSNK về việc chỉnh sửa E – HSMT của chương III tiêu chuẩn đánh giá E – HSMT đích thân ông Nguyễn Sinh Hiền – Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội ký
Văn bản số 1118/ BVT – KSNK về việc chỉnh sửa E – HSMT của chương III tiêu chuẩn đánh giá E – HSMT đích thân ông Nguyễn Sinh Hiền – Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội ký

 

Gói cung cấp vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, ICT trúng gói thầu, quyết định kế hoạch phê duyệt lựa chọn nhà thầu và giao cho phòng chuyên môn của Bệnh viện thực hiện viết HSMT, do ông Giám đốc Hạ Bá Chân ký. Theo đó gói thầu được chấm theo thang điểm tỉ lệ đáp ứng theo % từ cao xuống thấp, tại mục 06 Chương III về tiêu chuẩn đánh giá E – HSMT có viết: “Nhà thầu có đóng BHXH cho công nhân vệ sinh thực hiện gói thầu đáp ứng E- HSMT, đạt 100/% được 20 điểm; đạt từ > 70/% được 15 điểm; đạt dưới ≤ 70/% 0 điểm.” ICT trúng gói thầu này cũng là gói thầu thứ 4 tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Tiếp tục ICT lại trúng 2 gói gộp thành 1 tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương, bao gồm vệ sinh công nghiệp và giặt là thu gom đồ vải, ở mục đánh giá mức (đạt) có các tiêu chí, cụ thể yêu cầu về nhân công của bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm do người thuộc bệnh viện viết HSMT có nêu: “nhân công được trả lương theo quy định và được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí Công đoàn, các phúc lợi khác…” giá đấu 10.570.736.000 đồng, giá ICT trúng 10.564.788.000 đồng, số tiền giảm được chỉ 6.000.000 đồng.

Một số nhà thầu hoạt động cùng lĩnh vực cho rằng những tiêu chí trên là quá cao và không cần thiết, ngoài ra Chủ đầu tư sửa HSMT là mục đích cài cắm tiêu chí, tăng độ khó của gói thầu, đặc điểm của những gói phi tư vấn là không cần kỹ thuật cao chỉ đủ 3 tiêu chí có 1 hợp đồng tương tự, tài chính dương thẩm định của cơ quan và có 1,2 nhân sự chủ chốt có chuyên môn là đủ.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật đấu thầu 2013,về dịch vụ phi tư vấn như sau: “Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này”.

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị truyền đạt các chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, chấn chỉnh công tác đấu thầu. Thế nhưng thời gian gần đây Công ty CP kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế có dấu hiệu “thông thầu” với chủ đầu tư, bằng cách "cài cắm" quá nhiều tiêu chí khó, áp vào gói không yêu cầu kỹ thuật cao, phạm vào điều cấm mà Thủ tướng Chính phủ quy định.

Có lẽ để giải quyết những băn khoăn này các cơ quan chức năng cần sớm thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu của Công ty CP Kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế với các chủ đầu tư.

Được biết Nhà thầu Công ty CP Kỹ thuật làm sạch và Thương mại Quốc tế,  địa chỉ số 50, ngõ 133, phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đã tham gia 170 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 123 gói, trượt thầu 36 gói, 11 gói chưa có kết quả.

Nguồn: